Senegal Ticari Vize

Senegal Ticari Vizesine Nasıl Başvurulur?    

Senegal ticari vizesi, iş nedeniyle Senegal’e seyahat etmek isteyen kişilerin alması gereken vize türüdür. Bununla birlikte ticari vize iş seyahatleri, kongreleri, fuarları, eğitimleri ve seminerleri de kapsamaktadır ancak vize sahiplerine çalışma hakkaı vermez.

Senegal Ticari Vizesinin Süresi  

Senegal ticari vizesi 1 aylık tek girişli ya da 3 aylık çok girişli alınabilir. Diplomatik (Siyah, Kırmızı) pasaport sahipleri 90 güne kadar olan seyahatlerinde Senegal vize işlemlerinden muaf tutulurlar.

Senegal Ticari Vizesi İçin Gereken Evraklar:    

 • Başvuru Formu: Senegal Konsolosluğu, konsolosluk web sitesi ya da vize başvurusu yapan web sitelerinden edinilebilen başvuru formu doğru ve eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Pasaport: 10 yıl içinde alınmış ve seyahatinizin bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliğe sahip olması gerekmektedir. Yapılacak işlemler için pasaportunuzda en az 2 boş sayfa olması istenir. (Eski pasaportunuz var ise onların fotokopilerinin ibrazı beklenmektedir.)
 • Fotoğraf: 35 x 45 mm ölçülerinde, güncel çekilmiş, arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğrafınız evraklara eklenmelidir.
 • Banka Hesap Dökümü: Son 3 ayı kapsayan ve 1 hafta içinde alınmış ayrıntılı hesap dökümü banka tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olarak dosyanıza eklenmelidir. (Bakiye durumu seyahati karşılayabilecek miktarda gözükmelidir.)
 • Davet Mektubu: Aşağıda sıralandığı şekilde Senegal firması tarafından hazırlanmalıdır
 1. Firmanın kendi antetli kağıdına kaşeli ve imzalı şekilde oluşturulmalıdır.
 2. Firmanın adresi, iletişim numaraları eklenmelidir.
 3. Davet mektubunda imzası olan yetkilinin adı, soyadı, telefon numarası, şirketindeki pozisyonu ve adresi açıkça belirtilmelidir.
 4. Davet edilen kişinin adı, soyadı ve şirketteki pozisyonu belirtilmelidir.
 5. Seyahat masraflarının kim tarafından karşılanacağı açıklanmalıdır.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: Uluslararası geçerli, seyahat süresini kapsayan minimum 30,000 Euro teminatlı olacak şekilde dosyanızda bulunmalıdır.
 • Şirket Dilekçesi: İçeriği aşağıdaki maddeleri içererek
 1. Şirketin antetli kağıdına İngilizce veya Türkçe Senegal Konsolosluğu‘na hitaben yazılmalıdır. Islak imzalı ve kaşeli olarak teslim edilmelidir.
 2. Başvuru sahibinin işe başlangıç tarihi, net maaşı ve şirketteki görevi açıkça belirtilmelidir.
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği dosyanızda bulunmalıdır
 • Kimlik fotokopisiniz dosyanızda bulunmalıdır.
 • Ulaşım ve konaklamaya ait belgeleriniz, dosyanızda bulunmalıdır.
 • Başvuru sahibi işveren ise ibraz etmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir: 
 1. Vergi Levhası (Güncel, barkotlu fotokopisi)
 2. Faaliyet Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Ziraat Odası kurumlarının birinden son 3 ay içerisinde alınmış orijinal belge ıslak imzalı ve kaşeli)
 3. İmza Sirküleri (Noter onaylı fotokopisi)
 4. Ticari sicil gazetesi (fotokopisi)
 • Başvuru sahibi çalışan ise ibraz etmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir: 
 1. Vergi Levhası (Güncel, barkodlu fotokopisi)
 2. Faaliyet Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Ziraat Odası kurumlarının birinden son 3 ay içerisinde alınmış orijinal belge ıslak imzalı ve kaşeli)
 3. İmza Sirküleri (Noter onaylı fotokopisi)
 4. Ticari sicil gazetesi (fotokopisi)
 5. SGK işe giriş bildirgesi (Barkodlu)
 6. 4A Hizmet Dökümü (Barkodlu)
 • Uluslararası Aşı Karnesi: Seyahatten minimum 10 gün önce Sarı Humma aşısı olunmalı ve karneye işlenmiş şekilde ibraz edilmeli. (Seyahat süresinde taşınması tavsiye edilir.)

Senegal Ticari Vize Ücreti 2021

Senegal’e ticari amaçlı olarak gidecek olan Umuma Mahsus Pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları amaçlarına uygun olarak Senegal Ticari vizesi almalıdır. Hususi Pasaport, Hizmet Pasaportu ve Diplomatik Pasaport sahipleri ise 180 gün içerisinde 90 günü geçmeyen seyahatleri için Senegal vizesinden muaf tutulmuştur.

Ticari amaçlı olarak Senegal’e gidecek olan kişinin Senegal’den bir davetiye almış olması gerekmektedir. Ticari davetiye yoksa ticari vize alamazsınız. Bunun nedeni Senegal Ankara Büyükelçiliği’ni Senegal’e ticari amaçlı olarak gideceğinize dair inandırmanızdır. Gerekli evraklar hazırlanmalı ve vize harç ücreti yatırılarak Senegal Ankara Büyükelçiliğine başvuruda bulunulmalıdır. Senegal vizesi için sarıhumma aşısı gerekmektedir. Ayrıca Senegal seyahati için hesabınızda en az 5000 TL bulunmalıdır.

Senegal ticari vizesi ülkeye giriş sayısına, vize tipine ve vize süresine göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki tablodo Senegal ticari vizesi ücretleri verilmiştir.

Vize Süresi Vize Tipi Giriş Sayısı Vize Ücreti
1 Aylık Ticari 1 Girişli 100 Euro
1 Aylık Ticari Ekspres 1 Girişli 130 Euro
3 Aylık Ticari Çok Girişli 120 Euro
3 Aylık Ticari Ekspres Çok Girişli 150 Euro
TOP